INNOWACJA NANO-TECHNOLOGII W ROLNICTWIE

Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego stymulatora wzrostu Nr S-326b/14

Apol-Humus

Jedyny stymulator Nano-Humus z Chitozanem dla upraw polowych i warzywniczo-sadowniczych.

Płynny koncentrat do stosowania doglebowego w uprawach roślin uprawnych.
Stanowi połączenie kwasów humusowych i polimerów chitozanu.
Skutecznie wpływa na intensywny wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin oraz zwiększa sorpcyjność i retencje gleb.
]
Funkcje Apol-Humus
- modyfikuje strukturę gleby (stymuluje budowę struktury gruzełkowatej gleb);
- zwiększa retencję wody i sorpcyjność gleb
- neutralizuje kwasowość gleb;
- poprawia dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin
- stymuluje wzrost korzeni roślin
- ułatwia przemieszczanie się składników odżywczych w roślinach
- służy jako łatwo dostępny składnik energetyczny dla mikroflory w ryzosferze

 

Chemiczne działanie Kwasów Humusowych:
- neutralizują pH gleby
- wzbogacają glebę w substancje organiczne i mineralne
- poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin
- zatrzymują rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie
- działają jako naturalny czynnik chelatujący jonów metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy
- posiadają bardzo wysoką pojemność wymiany koloidowej
- zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin
- zwiększają pobieranie azotu przez rośliny
- pomagają eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza
- zmniejszają dostępność substancji toksycznyh z gleby

 

Biologiczne działanie Kwasów Humusowych
- stymulują wzrost roślin poprzez przyśpieszenie podziału komórek
- działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych
- stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję
- zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki
- stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych
- zwiększają oddychanie korzeniowe
- wspomagają fotosyntezę
- zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność
- stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych

Dawki, terminy i sposoby stosowania stymulatora APOL HUMUS

• Sposób stosowania:

DOGLEBOWO opryskać przed sadzeniem roślin lub przed siewem (dopuszcza się opryskać rośliny zaraz po siewie).
• Stosować:
- w przypadku suchej wiosny opryskać na glebę i wymieszać na głębokość do 15 cm dawka jednorazowa :
10- 15 litrów /ha lub
- w przypadku wilgotnej pogody opryskać zaraz po siewie w dawce 10-15 litrów /ha (można opryskać w czasie małego deszczu).
• W okresie wegetacji wykonać jeden oprysk na glebę.
• Dopuszcza się mieszanie stymulatora APOL HUMUS z herbicydami pod warunkiem wcześniej przeprowadzonej próby nie wykazującej skutków niepożądanych

 

PO ZASTOSOWANIU NAWOZU APOL HUMUS NIE MA POTRZEBY DODATKOWEGO STOSOWANIA INNYCH PREPARATÓW DOGLEBOWYCH STYMULUJĄCYCH WZROST KORZENI

 

W zależności od zasobności gleb stosując Apol-Humus

można ograniczyć nawożenie nawet o około 50%