Neutralizator zapachów BSCO2-10
„BSCO2-10” – preparat do neutralizacji zapachów oraz mineralizacji odpadów organicznych.
Rozwiązanie problemów oraz konfliktów społecznych spowodowanych odorami.
Najnowszy produkt do zastosowań profesjonalnych, głęboko penetrujący preparat neutralizujący ciężkie odory.
Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń, współpracy z kadrą naukową w zakresie upowszechniania
intensywnych, a zarazem przyjaznych środowisku metod .
Zastosowanie przemysłowe !!!
Jako neutralizator zapachów:
 w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci;
 gnojowicy i obornika w hodowli bydła i trzody chlewnej;
 hodowli drobiu i fermach kur niosek;
 wszelkich poprodukcyjnych odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego w zakładach uboju
i przetwórstwa, garbarniach skór itp.;
 w przemyśle mleczarskim, w zakładach utylizacji odpadów bioorganicznych pochodzenia
ludzkiego i zwierzęcego.
NIE DOPUSZCZA DO POWSTAWANIA SIARKOWODORU !!!
Działanie naszego preparatu polega na:
 sorbowaniu nieprzyjemnych zapachów,
 hamowaniu procesów beztlenowego rozkładu substancji organicznych, a przez to nie wydzielaniu związków
zapachowych,
 działa wspierająco na likwidację drobnoustrojów.
„BSCO2-10” :
 zapobiega wybuchowi epizootii –OIE,
 zabezpiecza przed stratami azotu,
 łączy się z amoniakiem przechodząc w nieszkodliwą dla roślin urotropinę,
 konserwuje nawóz organiczny.
Po spełnieniu swojej roli likwidacji drobnoustrojów, łączy się z amoniakiem przechodząc w nieszkodliwą dla roślin
urotropinę, ( sześciometylenoczteroaminę ) oraz w strukturę mieszanin polimerów formaldehydowo-
mocznikowych.
Związki te ulegają w glebie rozkładowi pod wpływem swoistych gatunków bakterii i grzybów, wzbogacając jej
wartość nawozową.
„BSCO2-10” – szybko i skutecznie likwiduje nawet bardzo „twarde" odory.
Nie stwierdzono, aby jakikolwiek inny preparat o takim zakresie zastosowań dostępny na rynku, działał równie
skutecznie jak „BSCO2-10”.
Dzięki współpracy z naukowcami wprowadziliśmy na rynek „BSCO2-10”, umożliwiło to skuteczną i tanią
dezodoryzację odpadów pochodzenia organicznego w skali przemysłowej.
Dawkowanie
Optymalna ilość preparatu „BSCO2-10” do odpadów organicznych wynosi od 4-7 litrów na tonę.
Celowość stosowania
Przeprowadzone przez nas próby oraz badania naukowe potwierdziły celowość stosowania „BSCO2-10”, ponieważ
jest przyjazny środowisku naturalnemu, co wyróżnia go względem innych stosowanych dotychczas technologii.