Neutralizator zapachów BSCO2-11
Jako neutralizator zapachów:
 w kontenerach na śmieci, samochodach śmieciarkach;
Zastosowanie przemysłowe !!!
Działanie naszego preparatu polega na:
 sorbowaniu nieprzyjemnych zapachów,
 hamowaniu procesów beztlenowego rozkładu substancji organicznych, a przez to nie wydzielaniu związków
zapachowych,
 działa wspierająco na likwidację drobnoustrojów.
„BSCO2-11” – szybko i skutecznie likwiduje nawet bardzo „twarde" odory.
Nie stwierdzono, aby jakikolwiek inny preparat o takim zakresie zastosowań dostępny na rynku, działał równie
skutecznie jak „BSCO2-11”.
Dzięki współpracy z naukowcami wprowadziliśmy na rynek „BSCO2-11”, umożliwiło to skuteczną i tanią
dezodoryzację odpadów pochodzenia organicznego w skali przemysłowej.
Dawkowanie
Optymalna ilość preparatu „BSCO2-11” do odpadów organicznych wynosi od 4-7 litrów na tonę.
Celowość stosowania
Przeprowadzone przez nas próby oraz badania naukowe potwierdziły celowość stosowania „BSCO2-11”, ponieważ
jest przyjazny środowisku naturalnemu, co wyróżnia go względem innych stosowanych dotychczas technologii.