Preparat do pielęgnacji wymion BSCO2-15
Preparat mający zastosowanie do profilaktycznej, zewnętrznej pielęgnacji wymion u zwierząt hodowlanych.
Zawartość nanocząstek m.in. srebra, złota i miedzi powoduje skuteczne zahamowanie rozwoju bakterii, wirusów
i grzybów (głównych patogenów związanych z mastitis). W przypadku stosowania nanocząstek nie występuje
ryzyko uodpornienia się bakterii na stosowany preparat. Jest to związane z mechanizmem bakteriobójczym
nanocząstek.
Dostarczamy Państwu gotowy preparat pielęgnacyjny do profilaktyki, który można zaaplikować bezpośrednio na
wymię za pomocą np. zwykłego spryskiwacza.
Stosowanie profilaktycznie naszego preparatu zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na mastitis, co
przekłada się na większą wydajność zwierząt i obniżenie kosztów obsługi stada.
Preparat nietoksyczny, bezpieczny dla zwierząt, nie wpływa na jakość mleka. Stosowanie naszego
preparatu nie wiąże się z karencją, jak w przypadku innych chemicznych preparatów.